Webdesign door Ontwerpbureau Twisted Stranger

Wij maken gebruik van cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 
 
0%
SLUIT SCHERM

Coronapreventie

Laatst geüpdate op: 31.01.2022
 

Samen werken we aan een veilige zorg voor uw kind en onze medewerkers

Het coronavirus is iets wat we niet kunnen negeren. Vooral bij kinderen die ziek zijn moeten we extra behoedzaam zijn dat zij het virus niet oplopen. Naast het volgen van de richtlijnen van het RIVM, heeft KinderThuisZorg-Nederland verregaande maatregelen getroffen die besmetting van de kinderen die wij in zorg hebben maar ook van onze medewerkers zoveel als mogelijk te voorkomen.
 

Maatregelen die worden genomen om kind, gezin en medewerkers te beschermen

Onze medewerkers worden via een aparte intranetsite dagelijks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen over het virus en de gevolgen die dit heeft tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de zorg in de meeste gevallen gewoon doorgang kan vinden maar dat er wel speciale veiligheidsmaatregelen worden getroffen door de kinderverpleegkundigen waar wij u graag van op de hoogte brengen.
 

Informatie over Coronavirus voor de kindzorg

Meer informatie over het Coronavirus voor de kindzorg kunt u vinden op de website: https://kindenzorg.nl/coronavirus/

Wat kunt u verwachten:

Wij stellen een paar extra vragen

Voordat de kinderverpleegkundige zorg komt verlenen zullen u als ouders enkele vragen worden gesteld. Door antwoorden op deze vragen kan de kinderverpleegkundige inschatten welk risico er is op de aanwezigheid van het coronavirus en of de zorg al dan niet plaats kan vinden. De kinderverpleegkundige doorloopt een stroomdiagram en zal u voorafgaande aan de zorgverlening informeren over de mate van besmettingsgevaar en welke maatregelen hij/zij zal treffen hierop.

Wij schudden geen handen en begroeten u met een glimlach

Bij binnenkomst zal de kinderverpleegkundigen u niet een hand geven, deze ruilen wij in voor een glimlach.

Extra aandacht voor hygiëne 

Naast de normale handenhygiëne zal de kinderverpleegkundigen alle werkzaamheden uitvoeren met handschoenen aan.
Zo nodig zal de kinderverpleegkundige meerdere maatregelen nemen zoals het dragen van een schort en/of een mondmasker.
 

Geen groepsbijeenkomsten van onze zorgprofessionals

Verder heeft KinderThuisZorg alle geplande (onderlinge) overleggen gecanceld of worden deze op een andere manier georganiseerd (bijvoorbeeld door het inzetten van digitale middelen).

Servicebureau en kinderwijkteams gewoon bereikbaar

Iedereen die werkt voor ondersteunende diensten op het Servicebureau werken vanuit huis om onderlinge besmetting zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit betekent niet dat wij niet bereikbaar zijn. U kunt ons en de kinderwijkteams gewoon bereiken door het algemene nummer te bellen en de juiste voorkeurstoets in te drukken. Alleen rechtstreeks doorschakelen vanuit het servicebureau naar een medewerker is niet mogelijk. In dat geval laat de secretaresse een terugbelbericht voor u achter en wordt u op een later moment terug gebeld.
 
Wij vragen daarom van u uw medewerking en begrip om besmetting van u en uw kind zoveel mogelijk te voorkomen.