Webdesign door Ontwerpbureau Twisted Stranger

Wij maken gebruik van cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 
 
0%
SLUIT SCHERM
 

HET MEDISCH KINDZORG SYSTEEM

 

Het komt steeds vaker voor dat (ernstig) zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Dat is op zich een hele mooie ontwikkeling omdat kinderen zich beter ontwikkelen en zich vaak fijner voelen in hun eigen omgeving. Wat KinderThuisZorg wel steeds vaker constateert is dat de zorg buiten het ziekenhuis niet altijd en overal hetzelfde geregeld en georganiseerd is. Hierdoor is het niet altijd helder voor kinderen en ouders wat zij kunnen verwachten en waar zij op mogen rekenen? Daardoor kan de zorg buiten het ziekenhuis soms tekort schieten en dat willen we natuurlijk niet.

Om dit beter te organiseren heeft KinderThuisZorg samen met Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting PAL Kinderpalliatieve expertise en V&VN Kinderverpleegkunde het rapport ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’ geschreven. Dit rapport beschrijft vijf knelpunten in de zorg aan (ernstig) zieke kinderen buiten het ziekenhuis en doet aanbevelingen om die knelpunten op te lossen. Het rapport is aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en daar goed ontvangen.
 
Het doen van aanbevelingen verandert echter nog niet de realiteit, dus al snel volgde een vervolgrapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’, samengesteld door nog meer partijen. In dit rapport zijn de aanbevelingen verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Het rapport beschrijft een geheel nieuwe methodiek voor het toewijzen en vormgeven van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Deze uitwerking heeft geleid tot het Medisch Kindzorg Systeem (MKS). 
 

HET MEDISCH KINDZORG SYSTEEM

(MKS)

Waar staat het Medisch Kindzorg Systeem nu voor? Wat is er goed of helder geregeld en wat gaan we met de invoering van het MKS concreet aanpakken…

 
Flexibiliteit
De behoefte het kind en het gezin kunnen veranderen. Daarom zal dit nieuwe systeem veel flexibeler zijn. 
Flexibiliteit
De ene keer heb je misschien meer zorg nodig en een andere keer weer minder. Je zorgbehoefte kan veranderen. Logisch toch? Daarom moet het Medisch Kindzorg Systeem ook heel flexibel zijn. Het moet als het ware met jou en je gezin meebewegen!
 
Regie voor kind en ouders
Het kind en gezin hebben de eerste stem, want het kind en het gezin weten immers zelf het beste waar men behoefte aan heeft.
Regie voor kind en ouders
Jij krijgt de zorg, dus jij bent de baas over de zorg die jij krijgt. Er moet goed naar jou geluisterd worden. Jij en je gezin weten immers het beste wat jij aan zorg nodig hebt.
 
Informatie
Elk kind maar ook ieder lid van het gezin zal tijdens het hele zorgtraject informatie krijgen die begrijpelijk is. Anders weet je namelijk ook niet waarover je wel of niet kunt beslissen.
Informatie
De informatie die jij krijgt over de zorg moet zo zijn, dat jij die ook begrijpt. Want jij en je gezin mogen zelf beslissingen maken en dat kan alleen maar als jij de informatie die je krijgt ook echt snapt.
 
Ruimte voor ontwikkeling en kind zijn
Als een kind ziek is, moet het kunnen spelen, beleven, ontdekken en groeien. Daarom is het belangrijk dat deze ontwikkeling doorgaat, waar en zoveel als mogelijk. 
Ruimte voor ontwikkeling en kind zijn
Ook al ben je ziek, je bent en blijft een kind. Jij wilt ook spelen, leuke dingen ontdekken of beleven en groeien. Daarom is het belangrijk dat dit door kan gaan ook als je zorg krijgt. 
 
Zorg
Het is van belang voor het kind en het gezin dat er niet teveel of te weinig zorg wordt geleverd. 
Zorg
De zorg die jij krijgt moet ook passen bij de zorg die jij op dat moment nodig hebt. Krijg je te veel zorg, dan is dat eigenlijk niet gezond, want je kunt eraan gewend raken dat iedereen alles voor je doet. Maar andersom is ook niet goed natuurlijk. Als je te weinig zorg krijgt en eigenlijk meer nodig hebt, dan wordt jijzelf of je gezin teveel belast. De balans moet eigenlijk goed zijn. 
 
Zorg waar nodig
Een kind hoeft niet onnodig in het ziekenhuis te blijven als de behandeling ook thuis, op een dagbehandeling of polikliniek kan plaatsvinden. Voor een kind en het gezin is dat het beste en zo kan het ‘normale’ leven zoveel mogelijk doorgaan.
Zorg waar nodig
Jij hoeft niet in het ziekenhuis te blijven als jij ook op een andere plek behandeld kan worden, bijvoorbeeld thuis. Dat is het fijnste voor jou en je gezin.
 
Samenwerking
Een ziek kind heeft vaak te maken met meerdere zorgprofessionals. Een goede samenwerking tussen deze professionals is dan ook essentieel voor de juiste afstemming van de zorg die nodig is. Hierbij staat het kind en gezin altijd centraal.
Samenwerking
Als je ziek bent zijn er vaak meerdere mensen die voor jou zorgen. Bijvoorbeeld de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook de verpleegkundige die bij jou thuis komt. Als al deze mensen goed met elkaar samenwerken en ook goed naar jou en je gezin luisteren, is dat het beste voor jou en je gezin.
 
Zorg wordt verleend door een
kinderverpleegkundige
Het is van belang dat kinderen verpleegd worden door een professional die daarvoor opgeleid is. Een kind is namelijk heel anders dan een volwassene.
Zorg wordt verleend door een
kinderverpleegkundige
Als jij zorg krijgt van een verpleegkundige, is het erg belangrijk dat hij of zij geleerd heeft hoe dat het beste gedaan kan worden bij kinderen of tieners.
 
Het indiceren en organiseren van de zorg
De zorg die buiten het ziekenhuis nodig is wordt in kaart gebracht door een kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist omdat deze professional hier speciaal voor opgeleid is. Hij of zij houdt bijvoorbeeld rekening met de vier kinderleefdomeinen.
Het indiceren en organiseren van de zorg
Als jij buiten het ziekenhuis zorg nodig hebt, moet er veel geregeld worden. Dit wordt altijd gedaan door iemand die weet hoe dat precies moet. Dat is een kinderverpleegkundige of een verpleegkundig specialist.
 
Veiligheid
Een ziek kind hoort thuis in een veilige leefomgeving
Veiligheid
Samen zorgen wij ervoor dat jij altijd veilig bent, waar je ook bent.